NATYCHMIASTOWE WYCENY PORADY ON-LINE

PROSIMY O POLECENIE:

Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego
 
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
 
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 
Szkoły Prywatne dr Małgorzaty Jantos
 
Studium Publishing School
 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
 
Diecezja Legnicka
 
Strona główna Klienci Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą

Misją Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" jest realizacja ogólnokrajowego Programu "Zdążyć z Pomocą" pod patronatem prof. Zbigniewa Religi.

Program jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych i prawnych wspierających ideę niesienia pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

Działalność Fundacji polega w głównej mierze na gromadzeniu funduszy z przeznaczeniem na przeprowadzanie trudnych operacji, drogiego leczenia, długotrwałych rehabilitacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom małych podopiecznych, w ramach Fundacji powstał Ośrodek Rehabilitacji AMICUS.

Działalność Fundacji jest wspierana przez licznych Darczyńców i Sponsorów, dzięki którym dzieci chore i niepełnosprawne mają szansę na szczęśliwszą przyszłość, poprawę zdrowia oraz sprawności fizycznej. Niezależnie od ich wspaniałych gestów, Fundacja sama stara się o pozyskanie funduszy, prowadząc działalność wydawniczą. Dzięki niej pokrywane są wszystkie koszty prowadzenia działalności Fundacji – obsługi subkont jej podopiecznych, utrzymania Ośrodka Rehabilitacji oraz wszelkie wydatki administracyjne.

Nasze realizacje dla FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
REFERENCJE
W imieniu Zarządu Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą" pragniemy gorąco podziękować za wsparcie i okazaną pomoc. Poprzez swoją dobrą wolę dał Pan nadzieję na lepsze jutro i wiarę w ludzką życzliwość. Państwa decyzja o wsparciu umacnia w nas wszystkich wiarę w drugiego człowieka (...) życzymy   Panu   wielu   sukcesów   i  pomyślności  w  życiu osobistym i zawodowym. Dyrektor Urszula Bogobowicz