NATYCHMIASTOWE WYCENY PORADY ON-LINE

PROSIMY O POLECENIE:

Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego
 
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
 
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 
Szkoły Prywatne dr Małgorzaty Jantos
 
Studium Publishing School
 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
 
Diecezja Legnicka
 
Strona główna Klienci Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Proponuje kandydatom naukę na jednym z 28 kierunków studiów:  Administracja, Architektura i urbanistyka, Architektura wnętrz, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Fizjologia, Fizjoterapia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka i ekonometria, Kosmetologia, Kulturoznawstwo, Malarstwo, Nauki o rodzinie, Ochrona środowiska, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Politologia, Praca socjalna, Prawo, Psychologia, Ratownictwo medyczne, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie. Dziesięć kierunków studiów, to jednolite bądź dwustopniowe studia magisterskie. Absolwent w zależności od poziomu kształcenia może uzyskać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

17 grudnia 2007 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów,  po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, a 27 października 2008 r. Wydziałowi Prawa i Administracji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Nasze realizacje dla KRAKOWSKA AKADEMIA IM. A.F. MODRZEWSKIEGO